Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Administrativní centrum VZP v Nymburku

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Středočeský

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
13 708 000 Kč
Nejnižší podání
13 708 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
27620
Datum a čas zahájení
12.06. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
12.06. 2019 14:00:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055
Číslo jednací organizátora aukce
27620
Kontaktní osoba
Mgr. Jan Prošek, tel. č. 731 546 76Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
500 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 500 000 Kč (dále jen „Aukční jistota“) a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Navrhovatele aukce, č.ú. 1110205001 / 0710, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 27620. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Navrhovatele aukce.
Bank. účet organizátora aukce
účet navrhovatele aukce, č.ú. 1110205001 / 0710
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558
Specifický symbol
27620
Poslední změna
09.10. 2018 19:02:00
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: aukce@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat s Mgr. Janem Proškem na tel. č. 731 546 765.