Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce bytu 3+1 v obci Ústí nad Orlicí, Dukelská 307, okres Ústí nad Orlicí

Kategorie: Byt Lokalita: Pardubický

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 920 000 Kč
Účastník aukce: 501756171
Cena
810 000 Kč
Nejnižší podání
610 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
16504
Datum a čas zahájení
23.03. 2018 13:00:00
Datum a čas ukončení
23.03. 2018 14:45:10
Organizátor aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Číslo jednací organizátora aukce
180323115A2018
Kontaktní osoba
Petr Nymsa, tel.: +420 608 712 197, email: nymsa@kralovskadrazebni.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 2108433819/2700, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), specifický symbol je 180323115. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.

4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to 4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo 4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo 4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky, a to do deseti pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Kupní smlouvu; nebo 4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.
Bank. účet organizátora aukce
2108433819/2700
Variabilní symbol
Fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
180323115
Poslední změna
23.03. 2018 14:36:22
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, datum narození: 3. 5. 1973
Informace o organizátorovi aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající Lýdií Törökovou, předsedkyní představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Další informace