Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce akcií Česká lékárnická, a.s., IČO: 63080877, ISIN CZ0009012779

Kategorie: Cenné papíry Lokalita: Moravskoslezský

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 4 600 000 Kč
Účastník aukce: 1712363154
Cena
7 186 240 Kč
Nejnižší podání
3 600 000 Kč
Minimální příhoz
30 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
38882
Datum a čas zahájení
24.06. 2024 11:00:00
Datum a čas ukončení
24.06. 2024 12:02:30
Organizátor aukce
Roklen360 a.s.
Číslo jednací organizátora aukce
2410524139
Kontaktní osoba
Ing. Jan MachZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
1 080 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Způsob úhrady aukční jistoty je uveden v čl. V. aukční vyhlášky
Bank. účet organizátora aukce
132806217/0300
Variabilní symbol
IČ/rodné číslo
Specifický symbol
2410524139
Poslední změna
24.06. 2024 11:53:07
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Jan Mach
Informace o organizátorovi aukce
Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20437, tel. 575 470 650, e-mail: podpora@roklen.cz
Další informace
Podmínka účasti aukce: Podle článku 5.3. stanov Navrhovatele jsou všechny akcie emitované Navrhovatelem převoditelné pouze po schválení převodu akcií představenstvem společnosti. Představenstvo převod schválí v případě, že nabyvatel je stávající akcionář společnosti a v jeho držení je méně než 10 % všech akcií společnosti, popř. schvalovaným převodem by počet akcií stávajícího akcionáře nepřesáhl tento podíl 10 % na základním kapitálu. V případě, že novým nabyvatelem akcií na jméno není stávající akcionář společnosti, schválí představenstvo požadovaný převod, jestliže nabyvatel splňuje následující podmínky: a) nabyvatele je provozovatelem lékárny či lékáren, ať už jako právnická osoba nebo provozovatel – fyzická osoba, b) počet akcií nabývaných tímto novým akcionářem nepřekročí podíl 10 % všech akcií společnosti vydaných na jméno. Organizátor aukce je oprávněn kdykoliv v průběhu aukce, počínaje registrací do aukce, kontrolovat uvedenou podmínku účasti aukce a osobu, která tuto podmínku nesplňuje, tak z aukce vyřadit.