Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Byt 1+1 (43 m2) v Děčíně-Boleticích nad Labem, ulice V Sídlišti 388

Kategorie: Byt Lokalita: Ústecký

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 205 000 Kč
Účastník aukce: 217449078
Cena
618 260 Kč
Nejnižší podání
190 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
16888
Datum a čas zahájení
27.06. 2017 12:00:00
Datum a čas ukončení
27.06. 2017 12:40:10
Organizátor aukce
BFT Management, a.s.
Číslo jednací organizátora aukce
16888
Kontaktní osoba
Tomáš Bláha, 725 838 097Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
25 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 25 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 2101192856/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 16888. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Aukční vyhláška
Specifický symbol
16888
Poslední změna
27.06. 2017 12:32:59
Aktuální cena
Licitátor
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. (+420) 606649676, 725838097, e-mail: aukce@bftm.cz.