Stav: Upuštěná
Režim: Aukce

Družstevní byt 2+kk v Hradci Králové.

Kategorie: Byt Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Cena
2 050 000 Kč
Nejnižší podání
1 790 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
25603
Datum a čas zahájení
07.08. 2018 11:00:00
Datum a čas ukončení
07.08. 2018 11:30:00
Organizátor aukce
Global Reality Hradec Králové, s.r.o.
Číslo jednací organizátora aukce
4172
Kontaktní osoba
Ing. Petr HladíkZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
60 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. účtu 27-1998330277/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ, u fyzické osoby – její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 4159.
Bank. účet organizátora aukce
27-1998330277/0100
Variabilní symbol
RČ u fyzické osoby, IČ u právnické osoby
Specifický symbol
4172
Poslední změna
03.07. 2018 10:16:47
Licitátor
Ing. Petr Hladík
Informace o organizátorovi aukce
Global Reality Hradec Králové, s. r. o. IČ: 25 92 03 41 se sídlem: Havlíčkova 401, 500 02 Hradec Králové, tel. 602664550, e-mail: info@globalreality.cz
Další informace