Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Prodej ochranné známky MEDÁNEK

Kategorie: Jiná práva

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 15 000 Kč
Účastník aukce: 7222
Cena
15 000 Kč
Nejnižší podání
15 000 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
12846
Datum a čas zahájení
19.12. 2013 15:00:00
Datum a čas ukončení
19.12. 2013 15:30:05
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
10-11-2013
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
5 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 5 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 10-11-2013. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558
Specifický symbol
10-11-2013
Poslední změna
19.12. 2013 15:17:41
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s.,Tel.: 274822972, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace