Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Pronájem bytu 3+1 (172,7 m2) - Praha Černý Most - nájemné (cena 90,- Kč/m2/měsíc) = nejnižší podání

Kategorie: Byt Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 130 Kč
Účastník aukce: 1300321451
Cena
90 Kč
Nejnižší podání
90 Kč
Minimální příhoz
5 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
37942
Datum a čas zahájení
18.09. 2020 17:00:00
Datum a čas ukončení
18.09. 2020 17:40:16
Organizátor aukce
Real Energo s. r. o., IČ 046 26 702, se sídlem Dobročovice č.p. 45, 250 82
Číslo jednací organizátora aukce
Kontaktní osoba
Ing. Veronika LudvíkováZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
15 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Jistota ve výši 15 000,- Kč musí být poukázána na účet č. 49023-9800050998/0600, VS 75611, SS rodné číslo zájemce, s tím, že nejpozději do 11.09.2020 musí být částka připsána na účet.
Bank. účet organizátora aukce
49023-9800050998/0600
Variabilní symbol
75611
Specifický symbol
rodné číslo účastníka
Poslední změna
18.09. 2020 17:34:03
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Veronika Ludvíková
Informace o organizátorovi aukce
Real Energo s. r. o., IČ 046 26 702, se sídlem Dobročovice č.p. 45, 250 82
Další informace
nájemné (cena 90,- Kč/m2/měsíc) = nejnižší podání

Městská část Praha 14, bří. Venclíků 1073, Praha 9 zastoupená Správou majetku Praha 14, a.s. se sídlem Metujská ul. 907, Praha 9 zveřejňuje záměr (viz příloha) na pronájem bytu na Praze 14 ve veřejné soutěži formou elektronické licitace za nejvyšší nájem.
Nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenu měsíčního nájemného za jeden metr čtvereční. Takto stanovené nájemné nezahrnuje náklady na služby, resp. zálohy a nájemné za itinerář předmětného bytu. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno složením jistoty ve výši tří měsíčních nájmů.