Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Soubor vozidel na přepravu dřeva

Kategorie: Dopravní prostředky Lokalita: Karlovarský

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 900 000 Kč
Účastník aukce: 778869444
Cena
Nejnižší podání
150 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
38613
Datum a čas zahájení
14.02. 2023 10:00:00
Datum a čas ukončení
14.02. 2023 11:20:37
Organizátor aukce
Ing. Jan Krouza
Číslo jednací organizátora aukce
160123
Kontaktní osoba
Ing. Jan Krouza, tel. 603323914, e-mail: jkrouza@email.cz.Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
50 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce , č.ú. 169403761/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočky Rakovník, variabilní symbol: 160123, specifický symbol: IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.

Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
169403761/0300
Variabilní symbol
160123
Specifický symbol
IČO, popř. rodné číslo účastníka dražby.
Poslední změna
14.02. 2023 11:14:12
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Jan Krouza
Informace o organizátorovi aukce
Ing. Jan Krouza, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43318, se sídlem Školní 384, 270 33 Jesenice, IČO: 458 20 791.
Další informace
Práva a závazky na Předmětu aukce váznoucí a s ním spojená: v souladu s § 285 a 299 insolvenčního zákona zpeněžením majetkové podstaty - Předmětu aukce, zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a účinky zajištění /zástavní právo/.
Odpovědnost Navrhovatele aukce za vady Předmětu aukce je vyloučena.

Prohlídka Předmětu aukce je možná po dohodě s Organizátorem aukce.