Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Byt 3+1 s garáží v Praze

Kategorie: Byt Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
7 421 000 Kč
Nejnižší podání
7 421 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
35930
Datum a čas zahájení
25.08. 2020 10:00:00
Datum a čas ukončení
25.08. 2020 10:00:00
Organizátor aukce
Global Reality Hradec Králové, s.r.o.
Číslo jednací organizátora aukce
4330
Kontaktní osoba
Jaroslav MencZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
200 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. účtu 27-1998330277/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČO, u fyzické osoby – její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 4330.
Bank. účet organizátora aukce
27-1998330277/0100
Variabilní symbol
datum narození nebo IČO
Specifický symbol
4330
Poslední změna
17.07. 2020 11:43:35
Licitátor
Ing. Petr Hladík
Informace o organizátorovi aukce
Global Reality Hradec Králové, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 401, 50002 Hradec Králové, IČ: 259 20 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14534, zastoupená jednatelem Jaroslavem Mencem
Další informace