Stav: Upuštěná
Režim: Aukce

Komerční nemovitost se stavebním pozemkem u Lipna

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Jihočeský

Fotografie
Cena
9 823 600 Kč
Nejnižší podání
3 990 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
25536
Datum a čas zahájení
28.06. 2018 13:00:00
Datum a čas ukončení
28.06. 2018 13:30:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
25536
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
250 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Aukční vyhláška č.j. 25536
Bank. účet organizátora aukce
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Aukční vyhláška č.j. 25536
Specifický symbol
25536
Poslední změna
25.05. 2018 11:56:08
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. (+420) 725 838 097, 606 649 676,
E-mail: aukce@bftm.cz.