Stav: Odročená
Režim: Aukce

Test - vila

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Středočeský

Fotografie
Cena
120 000 000 Kč
Nejnižší podání
49 900 000 Kč
Minimální příhoz
150 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
13324
Datum a čas zahájení
Datum a čas ukončení
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
99999
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676, email: bures@bftm.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
2 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 2 000 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 13324. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558
Specifický symbol
13324
Poslední změna
08.12. 2014 16:06:13
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, 100 00 Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat na tel. 605 585 847, 606 649 676, email: aukce@bftm.cz.

Účastník prohlídky Předmětu aukce je povinen předem uhradit vratnou zálohu ve výši 20 000 Kč, a to za každou osobu účastnící se prohlídky Předmětu aukce (dále jen „Kauce“). Kauce musí být uhrazena v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – zájemce o prohlídku Předmětu aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – zájemce o prohlídku Předmětu aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 13324. Je vyloučeno složení kauce v hotovosti do rukou Organizátora aukce.

Účastník prohlídky Předmětu aukce je povinen prokázat svoji totožnost a řídit se pokyny osoby organizující prohlídku Předmětu aukce. Kauce se vrací účastníkovi prohlídky do 1 pracovního dne po skončení prohlídky Předmětu aukce na účet, ze kterého byla tato kauce odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník prohlídky sdělí Organizátorovi aukce. V případě, že účastník prohlídky způsobí škodu na Předmětu aukce, bude tato škoda hrazena ze složené Kauce.