Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Prodej 20 ha louky u Františkolvých Lázní

Kategorie: Pozemek Lokalita: Karlovarský

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 2 250 000 Kč
Účastník aukce: 7229
Cena
2 000 000 Kč
Nejnižší podání
1 600 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
12912
Datum a čas zahájení
24.03. 2014 12:00:00
Datum a čas ukončení
24.03. 2014 14:30:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
80 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 80 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 122014. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558
Specifický symbol
specifický symbol je 122014
Poslední změna
24.03. 2014 14:24:18
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s.,Tel.: 274822972, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Předmět aukce je volně přístupný z obce Krapice u Františkových Lázní.