Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce č. 1_nemovitosti v areálu v Třebíči: Pozemek s administrativní Budovou č. 1

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Vysočina

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
6 500 000 Kč
Nejnižší podání
6 500 000 Kč
Minimální příhoz
70 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
29579
Datum a čas zahájení
25.04. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
25.04. 2019 10:00:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
29579
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
280 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Aukční vyhláška č.j. 29579
Bank. účet organizátora aukce
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Aukční vyhláška č.j. 29579
Specifický symbol
29579
Poslední změna
18.02. 2019 13:35:08
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Označení a popis práv a závazků zapsaných na LV 16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
- Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro p.č. St. 2751, p.č. 976/58. Povinnost k p.č. 976/13, p.č. 976/59.
- Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování a udržování rozvodů tepla - nadzemního a podzemního vedení teplovodu. Oprávnění pro BIOMASS ENERGY k. s., Opletalova 918/7, 110 00 Praha 1, IČO: 25567489. Povinnost k p.č. St. 2748, p.č. 976/13, p.č. 976/59, p.č. 977/16.
- Věcné břemeno chůze. Právo vstupu na pozemek za účelem jeho přechodu, přejezdu, přístupu a manipulaci s materiálem. Oprávnění pro p.č. St. 2404, p.č. St. 2747, p.č. St. 7905, p.č. 976/57, p.č. 976/61. Povinnost k p.č. 976/13.

V souladu s ust. § 167 odst. 4 a ust. § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 16857, k.ú. 769738 Třebíč na Předmětu aukce zpeněžením zanikají.

Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu aukce zůstávají převodem vlastnictví nedotčená.

Předmět aukce je pronajat - viz podrobně Informační memorandum k prodeji nemovitostí areálu v Třebíčí v Jejkově, Průmyslová 163, elektronickými aukcemi, č.j. 02.03.2019, které je k dispozici na www.prodej-aukci.cz v dokumentech vyhlášené aukce. Při prodeji přechází všechna práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy na nového vlastníka.

V současné době (únor 2019) se zpracovává návrh nového Územního plánu Města Třebíče. Jeho projednání by mělo začít na jaře 2019. Dle tohoto návrhu přes pozemky p.č. 976/13, 977/16 a stavební pozemky p.č. St. 2745, 2403, 6623, 7297, 5987 by měl vést koridor obchvatu města Třebíče v šířce 100 m. Na území navrženého koridoru by nebylo možné realizovat žádné záměry, které by znemožnily či omezily budoucí realizaci obchvatu. Doporučujeme kontaktovat Odbor rozvoje a územního plánování Města Třebíče, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, www.trebic.cz, pro získání aktuálních informací.

Navrhovatel aukce zajistí, aby v případě prodeje Předmětu aukce byla zřízena pro Předmět aukce oprávnění:
- služebnost cesty a obslužnosti budovy dle ust. § 1257 a násl. ObčZ
- služebnost inženýrské sítě dle ust. § 1267 ObčZ
a to vše s povinností k parcele p.č. 976/13 zapsané na LV 16857 pro k.ú. 769738 Třebíč.