Stav: Ukončená
Režim: Aukce

1/2 spoluvlastnického podílu na vile - penzionu s pozemky v Karlštejně

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Středočeský

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 2 200 000 Kč
Účastník aukce: 1350231022
Cena
2 041 793 Kč
Nejnižší podání
1 500 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
15710
Datum a čas zahájení
07.09. 2016 12:00:00
Datum a čas ukončení
07.09. 2016 12:40:36
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
15710
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676, email: bures@bftm.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 2600804968/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 15710. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
2600804968/2010
Variabilní symbol
viz. Aukční vyhláška 15710
Specifický symbol
15710
Poslední změna
07.09. 2016 12:32:33
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, 100 00 Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. (+420) 725 838 097, 606 6496 76, E-mail: aukce@bftm.cz.