Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce bytu o velikosti 2+kk, kú a obec Tmaň, okres Beroun

Kategorie: Byt Lokalita: Středočeský

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 000 000 Kč
Účastník aukce: 27557033
Cena
1 000 000 Kč
Nejnižší podání
1 000 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
29856
Datum a čas zahájení
20.05. 2019 12:00:00
Datum a čas ukončení
20.05. 2019 13:06:45
Organizátor aukce
Český dražební institut, s. r. o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347
Číslo jednací organizátora aukce
190520522A2019
Kontaktní osoba
Petr Nymsa, tel.: +420 608 712 197, email: pen01@seznam.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 67500675/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), specifický symbol je 190520522. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce. Aukční jistota se započítává do ceny dosažené v aukci.
4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to 4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo 4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo 4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky, a to do dvou pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Kupní smlouvu; nebo 4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.

4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce, který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bank. účet organizátora aukce
67500675/2010
Variabilní symbol
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
190520522
Poslední změna
20.05. 2019 12:01:09
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, datum narození: 3. 5. 1973
Informace o organizátorovi aukce
Český dražební institut, s. r. o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347 jednající Václavem Törökem, jednatelem společnosti
Další informace