Stav: Upuštěná
Režim: Aukce

Komerční pozemky (72 560 m2) u dálnice D1, v obci Dobronín u Jihlavy

Kategorie: Pozemek Lokalita: Vysočina

Fotografie
Cena
14 512 000 Kč
Nejnižší podání
11 610 000 Kč
Minimální příhoz
100 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
17408
Datum a čas zahájení
06.03. 2018 14:00:00
Datum a čas ukončení
06.03. 2018 14:30:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s.
Číslo jednací organizátora aukce
17408
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 606 649 676, email: bftm@bftm.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
750 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 750 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce , č.ú. 2101192856/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 17408. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Aukční vyhláška č. 17408
Specifický symbol
17408
Poslední změna
25.01. 2018 13:54:52
Licitátor
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Pozemky jsou volně přístupné v obci Dobronín u Jihlavy, GPS: 49.4797539N, 15.6715814E