Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Prodej 1/2 práva k bývalé stodole a pozemkům 9 083 m2 v Třebešicích u Kutné Hory

Kategorie: Pozemek

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
15 000 Kč
Nejnižší podání
15 000 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
12898
Datum a čas zahájení
20.12. 2013 11:00:00
Datum a čas ukončení
20.12. 2013 11:00:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
1-20-10-2013
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
10 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 10 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je1-20-10-2013. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558,
Specifický symbol
1-20-10-2013
Poslední změna
01.12. 2013 16:19:06
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s.,Tel.: 274822972, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Předmětu aukce je volně přístupný, lokace souboru pozemků je 49°55'33.76"N, 15°20'12.44"E a 49°55'26.78"N, 15°19'57.59"E – viz popis Předmětu aukce.

Vítěz aukce je povinen uhradit Organizátorovi aukce odměnu bez DPH ve výši 7 500 Kč navýšenou o 10% z částky přesahující 15 000 Kč, a to nad rámec Aukční ceny