Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Prodej RD v Kladně - Rozdělov

Kategorie: Rodinný dům

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 640 000 Kč
Účastník aukce: 7221
Cena
950 000 Kč
Nejnižší podání
640 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
12847
Datum a čas zahájení
19.12. 2013 10:00:00
Datum a čas ukončení
19.12. 2013 10:30:05
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
1-19-10-2013
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
70 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota byla stanovena na částku 70 000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je1-19-10-2013. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
Bank. účet organizátora aukce
27-4575770207/0100
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558
Specifický symbol
1-19-10-2013
Poslední změna
19.12. 2013 10:24:45
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s.,Tel.: 274822972, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Soudní znalec Jaroslav Trojánek dne 13.11.2013 vypracoval posudek s číslem 4703/400/2013 a ocenil Předmět aukce na částku 950 000 Kč.

Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. (+420)274822972, E-mail: aukce@bftm.cz.