Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Prodej řadové garáže v České Lípě

Kategorie: Ostatní Lokalita: Liberecký

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 126 000 Kč
Účastník aukce: 1993165456
Cena
56 000 Kč
Nejnižší podání
56 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
15811
Datum a čas zahájení
19.04. 2017 12:00:00
Datum a čas ukončení
19.04. 2017 13:05:05
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
15811
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676, email: bures@bftm.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
5 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
účet: 111 0205 001/0710

fyzická osoba:
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok)
specifický symbol: 15811

právnická osoba:
variabilní symbol: IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby
specifický symbol: 15811
Bank. účet organizátora aukce
2600804968/2010
Variabilní symbol
Viz Aukční vyhláška
Specifický symbol
15811
Poslední změna
19.04. 2017 12:58:30
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, 100 00 Praha 10
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat s panem Jaroslavem Štěpánem na tel. č. 731 546 056. GPS garáže: 50.683961658, 14.525627172, přístup z ulice Nawkova.