Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Provozní areál s pozemky 26 958 m2 v Třebíči

Kategorie: Komerční nemovitost

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 23 500 000 Kč
Účastník aukce: 1514527847
Cena
46 300 000 Kč
Nejnižší podání
20 000 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
30817
Datum a čas zahájení
06.06. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
06.06. 2019 14:25:14
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
30817
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676, 725 838 097Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
1 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Aukční vyhláška č.j. 30817
Bank. účet organizátora aukce
2600804968/2010
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 30817.
Specifický symbol
30817
Poslední změna
06.06. 2019 14:19:11
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., www.bftm.cz, tel. 606 649 676, 725 838 097, info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. 606 649 676, 725 838 097, E-mail: aukce@bftm.cz.