Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Provozní areál s pozemky 26 958 m2 v Třebíči

Kategorie: Komerční nemovitost

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 23 500 000 Kč
Účastník aukce: 1514527847
Cena
46 300 000 Kč
Nejnižší podání
20 000 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
30817
Datum a čas zahájení
06.06. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
06.06. 2019 14:25:14
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací organizátora aukce
30817
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676, 725 838 097



Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
1 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Aukční vyhláška č.j. 30817
Bank. účet organizátora aukce
2600804968/2010
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 30817.
Specifický symbol
30817
Poslední změna
06.06. 2019 14:19:11
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., www.bftm.cz, tel. 606 649 676, 725 838 097, info@bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. 606 649 676, 725 838 097, E-mail: aukce@bftm.cz.