Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Zemědělská stavba bez čp/če, Spálené

Kategorie: Ostatní Lokalita: Moravskoslezský

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
Nejnižší podání
185 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
16252
Datum a čas zahájení
21.12. 2016 16:45:00
Datum a čas ukončení
21.12. 2016 16:45:00
Organizátor aukce
Dražbyprost s.r.o.
Číslo jednací organizátora aukce
132/16
Kontaktní osoba
Stupka, 75205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.cz, případně při prohlídceZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
42 350 Kč
Způsob úhrady jistoty
Aukční jistota slouží k úhradě odměny organizátora a nákladů aukce, které hradí vítěz aukce, musí být uhrazena před zahájením aukce:
bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet organizátora č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. j. uvedené v této vyhlášce (132/16). Dokladem o složení aukční jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši aukční jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.

Aukční jistota se nezapočítává do ceny dosažené v aukci.
Bank. účet organizátora aukce
2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Variabilní symbol
v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
132016
Poslední změna
16.11. 2016 12:21:47
Licitátor
Prošek, 606 417 898
Informace o organizátorovi aukce
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem
Další informace